Voorwaarden

Van de WestlandPas & website

Met het gebruik van deze website, stemt u in met onze voorwaarden. Omdat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid. Ons beleid met betrekking tot cookies en privacybescherming is op deze websites van derden niet van toepassing.

Wanneer u ideeën en/of materiaal, in welke vorm dan ook, aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van de site (via post, e-mail of op een andere manier), mogen wij deze ideeën en/of dit materiaal gebruiken en openbaar maken zonder u daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Met het gebruik van deze website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren. Het verspreiden van virussen of andere schadelijke bestanden, het gebruik van gegevens, en/of het zich toegang verschaffen tot bestanden en gegevens waar u normaliter geen toegang toe heeft, is niet toegestaan.


Pasvoorwaarden

  • De WestlandPas is 1 jaar geldig van het moment van aanschaf/aankoop.
  • De WestlandPas is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
  • De WestlandPas is strikt persoonlijk. Kortingsacties en het tegoed dat er op staat mag dan ook alleen door/voor de betreffende pashouder gebruikt worden.
  • De WestlandPas mag per persoon slechts één keer per jaar worden aangevraagd of verlengd.
  • Prijzen genoemd op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in de loop van het jaar veranderen.
  • Is uw WestlandPas verloren of gestolen? Dan kun je tegen € 5 administratiekosten een vervangende pas bestellen. Dit is een exacte kopie van uw oude pas, met het nog niet gebruikte WestlandPasbudget erop. Een vervangende pas vraagt u aan via pashouders@westlandpas.nl 
  • Geef bij verhuizing uw adreswijziging door aan WestlandPas, bij voorkeur per e-mail.